PERSACCREDITATIE

De exclusieve perspreview van PAN Amsterdam is op zaterdag 23 november 2019 van 11.30 tot 14.00 uur. Wij vragen u met onze PR afdeling contact op te nemen voor de aanvraag van een accreditatie. 

VOORWAARDEN VOOR ACCREDITATIE

In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel persbadges worden verstrekt aan journalisten die wensen te publiceren over de betreffende beurs. U dient in het bezit te zijn van een geldige perskaart of een schrijven te kunnen tonen van de verantwoordelijke redactiechef. Introducés, verkoopmedewerkers, PR- en marketingmedewerkers van bedrijven en evenementen en andere geïnteresseerden kunnen aan de kassa een toegangskaart kopen. Voor de goede orde: acquisitie voor en distributie van bladen op de beurs en op het beursterrein is in géén geval toegestaan.

PROCEDURE ACCREDITATIE

Een aanvraag voor accreditatie dient u uiterlijk twee weken voorafgaand aan de beurs via deze link bij onze PR-afdeling in te dienen. Vermeld naast uw functie (verslaggever, fotograaf) en adresgegevens, de naam van uw uitgever/bedrijf en (eerdere) publicatie(s). Indien mogelijk ontvangen wij graag een kopie van eerder gepubliceerde artikelen over PAN Amsterdam. Datzelfde geldt voor artikelen die naar aanleiding van uw eerstvolgende bezoek aan de beurs zijn geschreven.

FOTOGRAFIE, RADIO-, TELEVISIE- EN VIDEO-OPNAMES

Voor fotografen en cameraploegen gelden dezelfde accreditatieregels als voor de schrijvende pers. Bij het maken van opnames dient u vooraf contact op te nemen met de perskamer. Omdat de stands op de beurs als verkoopruimte fungeren kan het op bepaalde moment storend zijn als er opnames gemaakt worden. Daarom verzoeken wij u altijd eerst om toestemming van de betreffende standhouder te vragen. Het maken van opnames voor commerciële doeleinden is niet toegestaan tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van de beurs.

PERSKAMER

De perskamer is enkel toegankelijk voor journalisten die in aanmerking komen voor accreditatie. Andere belangstellenden kunnen zich eventueel wenden tot de informatiebalie van de beurs.