KEURING

 

Keuringsprincipes PAN Amsterdam


Alle objecten die worden aangeboden op PAN Amsterdam zijn voorafgaand aan de beurs gekeurd;
De keuring vindt plaats op de dag voor de opening;
De 19 verschillende keuringscommissies bestaan uit experts afkomstig uit de wereld van musea, wetenschappelijke instellingen en handel;
Alle objecten worden gekeurd op authenticiteit, kwaliteit en conditie, met als doel de kopers van zo accuraat mogelijke informatie te voorzien;
Iedere commissie keurt alleen de aangeboden objecten in het vertegenwoordigde specialisme;
De deelnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste documentatie ter onderbouwing van de ontstaansgeschiedenis, herkomst, eigendomssituatie, materiaal en overige typische kenmerken;
De keurmeesters keuren op basis van de meest actuele expertise;
Er wordt gewerkt volgens keuringsrichtlijnen. De keuringscommissies en de voorzitter zien toe op de naleving daarvan;
Voorzitter van de keuringscommissies is Jan Rudolph De Lorm. 

Herkomstonderzoek door The Art Loss Register (ALR)


In het kader van herkomstonderzoek werkt PAN Amsterdam tevens samen met The Art Loss Register;
ALR is onderdeel van de keuring van PAN Amsterdam;
ALR beheert een database van 700,000 objecten die geregistreerd zijn als vermist, gestolen of onderwerp van een geschil. ALR controleert of objecten aangeboden op PAN Amsterdam niet op deze lijst staan;
Als een object in deze database voorkomt, wordt deze van de beurs verwijderd en wordt nader onderzoek gedaan. Tot de uitkomst vaststaat wordt het object niet op PAN Amsterdam aangeboden;
Bezoekers en deelnemers aan PAN Amsterdam kunnen een ALR-certificaat opvragen met betrekking tot aankoop van een object.

Categorieën keuringscommissies PAN Amsterdam: 


   1.   Arms and Armour
   2.   Archeologie 
   3.   Art Nouveau, Art Déco & Design 
   4.   Aziatische Kunstnijverheid en Beeldhouwwerk, Chinees en Japans Keramiek 
   5.   Beeldende Kunst vanaf 1945
   6.   Boeken, grafiek, manuscripten en kaarten
   7.   Etnografica 
   8.   Europese Kunstnijverheid en Beeldhouwwerk 
   9.   Europees Proselein en Aardewerk
   10. Glas
   11. Iconen 
   12. Juwelen (incl. Indiase juewelen)
   13. Kleinkunst en Objects de Vitrines 
   14. Sculpturen 1800 - 1945
   15. Klokken, Horloges en Instrumenten
   16. Late Meubelen
   17. Naturalia, Fossielen en Mineralen 
   18. Schilderijen tot circa 1820
   19. Schilderijen 1820 - 1945 
   20. Tapijten en Textiel 
   21. Vroege Meubelen 
   22. Zilver
    

Voor meer informatie over The Art Loss Register klik hier.
Voor specifieke vragen over  de keuring kunt u contact opnemen met de organisatoren van PAN Amsterdam via info@pan.nl.