Tours & events

img

GUIDED TOURS

Combine your visit with a guided tour. Our professional and enthusiastic tour guides will take you through the highlights of the fair in an hour. You can book these tours in advance through the ticket page on our website or on-site at the information desk at the entrance of the fair. Click here to book your tour in advance.
We offer:

Exclusive Art Handling Tour (max. 12 people, €199.00 euros incl. VAT) In partnership with KVHOK (Royal Association of Dealers in Old Art), PAN has developed a special tour. An experienced guide will take your group to several dealers affiliated with KVHOK to create an Up Close & Personal experience with artworks from various disciplines. During this tour, you will get to see objects up close and receive explanations from the dealers themselves.

Exclusive Highlights Tour (max. 12 people, €199.00 euros incl. VAT) In this tour, an experienced guide will take your group through the highlights of the fair. You will get a quick overview of what this eclectic fair has to offer.

Open Tours (€10.50 incl. VAT per person) If you are not coming with a group, you can book this tour for yourself. We offer guided tours at fixed times during the day where you can join for a professional tour. You can follow both the Art Handling Tour and the Highlights Tour at fixed times during the day.

Timetable Daily 11:30 AM - 12:15 PM: Highlights Tour
1:00 PM - 1:45 PM: Art Handling Tour

If you are looking for further depth in the form of a presentation or lecture on a specific topic, we are happy to assist you in finding an expert within our network of art historians.

img

NETWORKING EVENTS

PAN Amsterdam is an exclusive opportunity to host your business contacts or to socialize and hold meetings with your colleagues. Not only do we provide a designated area at the fair where you can meet with your network, but we also offer a number of great arrangements in collaboration with RAI Amsterdam at our regular catering points on the fair floor.

Curious about the possibilities or want to make a reservation? Contact us for a customized quote.

img

COLLABORATIONS

PAN Amsterdam is always open to interesting collaborations with companies and cultural institutions. Together with various partners, we strive to realize exciting new projects every year. If you have a great idea or an interesting angle for a collaboration with PAN, we would love to hear from you.

img

BUSINESS EVENING & ART EVENING

On Tuesday, November 21, and Thursday, November 23, PAN is organizing evening sessions. On these days, the fair floor is open in the evening for invited visitors.

BUSINESS EVENING (PUBLIC ACCESSIBLE: November 21, 4:00 PM - 8:00 PM) This evening opening offers an excellent opportunity to experience the fair to the fullest with attendees from the corporate sector. If you wish to visit this evening with your colleagues or other guests, please share your requests for booking a guided tour or organizing a networking event before October 16.

ART EVENING (PRIVATE: November 23, 6:30 PM - 9:30 PM) The Art Evening is an annual exclusive event. On this vibrant evening, young guests from the cultural and corporate sectors are present. PAN also organizes an interesting side program.

CONTACT: Margitte Verwoerdt, Janneke Luns, Hugo Cramer PHONE: +31 20 794 451 010 EMAIL: event@pan.nl

TOURS & EVENTS

:)Een bezoek aan PAN Amsterdam staat garant voor kijkplezier en ontdekkingen en is zowel voor privé als zakelijke bezoekers een bron van inspiratie. Wij bieden diverse mogelijkheden voor het organiseren van rondleidingen en events met cateringmogelijkheden, zowel in het weekend als op werkdagen.
 

Rondleidingen

Combineer uw bezoek met een rondleiding. Onze professionele en enthousiaste rondleiders nemen u in een uur mee langs de hoogtepunten van de beurs. Deze rondleidingen kunt u vooraf boeken via de ticketpagina op onze website, of ter plekke bij de infobalie voor de ingang van de beurs. Klik hier om alvast uw rondleiding te boeken.

Wij bieden aan:

Exclusieve Art Handling Tour (max. 12 personen, €199,00 euro incl. BTW)

Met onze partner KVHOK (Koninklijke Vereniging Handelaren Oude Kunst) heeft PAN een speciale tour ontwikkeld. Een ervaren rondleider neemt uw groep mee naar een aantal handelaren die aangesloten zijn bij de KVHOK om een Up Close & Personal ervaring te creëren met kunstwerken uit diverse disciplines. Tijdens deze tour krijgt u objecten van dichtbij te zien, en krijgt u toelichting van de handelaren zelf.

Exclusieve Highlights Tour (max. 12 personen, €199,00 euro incl. BTW)
In deze tour neemt een ervaren rondleider uw groep mee langs de topstukken die te zien zijn op de beurs. In vogelvlucht krijgt u te zien wat deze eclectische beurs te bieden heeft.

Instaprondleidingen (€ 10,50 incl. BTW per persoon)
Indien u niet met een groep komt, kunt u deze rondleiding voor uzelf boeken. Dagelijks bieden wij op vaste momenten op de dag instaprondleidingen aan waar u kunt aansluiten voor een professionele rondleiding. U kunt zowel de Art Handling Tour, als de Highlights Tour volgen op vaste momenten op de dag.

  •  
  • 11.30-12.15 uur:            Art Handling Tour in samenwerking met VHOK
  • 13.00-13.45 uur:            Highlights Tour 

Zoekt u naar verdere verdieping in de vorm van een presentatie of lezing over een specifiek onderwerp? Wij helpen u graag bij het vinden van een expert binnen ons netwerk van kunsthistorici.
 


netwerkevenementen

PAN Amsterdam is een exclusieve gelegenheid om uw zakelijke relaties te ontvangen of om met uw collega’s te borrelen of te vergaderen. Niet alleen bieden wij een afgebakende plek op de beurs waar u met uw netwerk samen kunt komen, ook bieden wij in samenwerking met RAI Amsterdam een aantal mooie arrangementen bij onze vaste cateringpunten op de beursvloer.
Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u reserveren? Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

S A M E N W E R K I N G E N
Vanuit PAN Amsterdam staan we altijd open voor interessante samenwerkingen met bedrijven en culturele instellingen. Samen met verschillende partijen proberen we ieder jaar weer leuke nieuwe projecten te realiseren. Heeft u een leuk idee of interessante invalshoek met betrekking tot een samenwerking met PAN, dan horen wij dit uiteraard graag.

B U S I N E S S  E V E N I N G   &  A R T  E V E N I N G
Op dinsdag 21 en donderdag 23 november organiseert PAN avondopstellingen. Op deze dagen is ’s avonds de beursvloer geopend voor (genodigde) bezoekers.

BUSINESS EVENING (PUBLIEK TOEGANKELIJK: 21 november, 16.00-20.00 uur)
Deze avondopenstelling biedt een uitstekende kans om de beurs optimaal te ervaren samen met aanwezigen uit de corporate sector. Wilt u samen met uw collega’s of andere gasten deze avond bezoeken, deel uw wensen voor het boeken van rondleiding of het organiseren van een netwerkevenement vóór 16 oktober.

ART EVENING (BESLOTEN: 23 november, 18.30-21.30 uur)         
De Art Evening is een jaarlijks terugkerend exclusief evenement. Op deze bruisende avond zijn jonge genodigden uit de culturele en corporate sector aanwezig. Tevens organiseert PAN een interessante randprogrammering.CONTACT:         Margitte Verwoerdt, Janneke Luns, Hugo Cramer
TEL:                        +31 20 794 451 010
EMAIL:                 event@pan.nl