DISCLAIMER

© 2016 PAN (info@pan.nl) Alle rechten voorbehouden.

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. PAN Amsterdam en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site. Indien u van mening bent dat informatie op deze website niet wenselijk, onjuist of ondeugdelijk is neem dan contact op via info@pan.nl. Deze site bevat links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. PAN Amsterdam en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.