Limburg Antiquairs

17de eeuwse Hollandse beeldenkast

description

Een kast met zes beelden is zeldzamer dan een kast met drie.
Hoe meer snijwerk op de kast hoe kostbaarder de kast.
Het aantal beelden zegt niets over de kwaliteit,
dit is geheel afhankelijk van de talenten van de makers van de beelden en het snijwerk.
De beelden op deze kast zijn prachtig uitgesneden en van hoge kwaliteit, evenals de panelen.
De overdragende kap wordt gedragen door drie tronies,
een vrouwengezicht in het midden, schildwachten op de hoeken.
Het fries krijgt daardoor twee panelen versierd met bloemen en vruchten, hetgeen gebruikelijk is voor een Hollandse vierdeurskast.
Op de deurpanelen, versierd met ebbenhouten blokjes staan de de zes deugden afgebeeld.
Boven Verita (wijsheid) en Caritas (liefde),
in het midden Spes (hoop) en Justitia (rechtvaardigheid)
en onder Fortitudo (kracht) en Prudentia (voorzichtigheid).
De deugden zijn zittend afgebeeld, dit was in die tijd de gebruikelijke manier.
Het beeld in het midden is Hercules, naast hem twee soldaten.
Onder staat David, links van hem een vrouw met een Hoorn des overvloeds en rechts een geharnaste vrouw met een korenschoof.
Hercules en David (samen met Simson) zijn de helden,
die met leeuwen vochten en en ze overwonnen.
Zie de leeuwen op de onderkant van de kast.
Hercules en David personifiëren de deugd Kracht.
De Hoorn des overvloeds staat net als de korenschoof voor voorspoed.
De vrouw, die de korenschoof vasthoudt is geharnast,
wat doet vermoeden dat ze een deugd belichaamt.
In combinatie met de Hoorn des overvloeds kunnen we aannemen, dat het gaat om de verbeelding van de Eendracht (door kracht).
In de plint met de leeuwenkoppen zitten twee laden,
met prachtig gesneden florale motieven versierd.
Bij de kast is een uitgebreidere beschrijving beschikbaar.

Literature

Noord-Nederlands meubelen van Renaissance tot vroege Barok 1550-1670 door Loek van Aalst en Annigje Hofstede, 2011

read more
17de eeuwse Hollandse beeldenkast

contact

Denneweg 45
2514 CD ´s-Gravenhage
Nederland

T 070 34 55 103
M 06 53 17 78 19

limburgantiquairs@casema.nl