Wiegers Jan
( 1893)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Richard ter Borg

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM