Werkman Hendrik Nicolaas
( 1882)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Richard ter Borg

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM