Coppejans Gallery

Onderzoeksgalerie uit Antwerpen

Coppejans Gallery is een jonge galerie uit Antwerpen en kan het best omschreven worden als een onderzoeksgalerie.

De basisstelling van galeriehouder Stijn Coppejans is: kunst is onderzoek. Met solotentoonstellingen en conceptuele groepstentoonstellingen maakt galeriehouder Stijn Coppejans telkens projecten die de verbinding leggen tussen wetenschap, filosofie en kunst.

De tentoonstellingen van Coppejans Gallery worden altijd uitgebreid met een programma van performances, lezingen en extra-muros activiteiten.

1

contact

Coppejans Gallery

:)