Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

Antieke land- en zeekaarten, stadsgezichten, prenten en tekeningen

Wij verkopen de mooiste stadsplattegronden, land- en zeekaarten uit de 16de- tot en met de 19de-eeuw. Ook stadsgezichten, getekend en gedrukt tot ca. 1850, vormen een belangrijk onderdeel van de collectie. Wij houden van prenten en tekeningen met een verhaal, veelal een stuk Nederlands cultureel erfgoed. Daarnaast zijn wij sinds een jaar of 10 wereldwijd de grootste handelaar in staal- en heliogravures van Lourens Alma-Tadema.

1

contact

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

:)