Overlijden van Sergio Orlandini

:)

20 oktober 2015

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van Sergio Orlandini. Gedurende ruim 20 jaar was hij intensief betrokken bij PAN Amsterdam.

Van 1987 tot 1994 was Sergio Orlandini de eerste President-Commissaris van PAN Amsterdam en vervolgens tot aan zijn afscheid in 2007, Voorzitter van ons Stichtingsbestuur. Zijn ervaring en energie hebben in hoge mate bijgedragen aan de succesvolle start van de beurs en het aanzien dat wij tot op de dag van vandaag mogen genieten. Met veel wijsheid en humor gaf hij leiding aan de Raad van Commissarissen, de Aandeelhoudersvergadering en respectievelijk het Stichtingsbestuur.

Wij zijn zullen hem met diep respect en grote dankbaarheid blijven herinneren.

Willem van Roijen, Voorzitter Stichtingsbestuur Pictura Antiquairs Nationaal bv, Patrick van Maris van Dijk, Directeur.