Wat is COBRA?

:)

COBRA was een internationale groep van schilders en dichters die in 1948 in Parijs werd opgericht. De naam is afgeleid van de beginletters van de steden waar de schilders werkzaam waren: Copenhagen, Brussel en Amsterdam.

De kunstenaars van COBRA zetten zich af tegen de bestaande kunstopvattingen en vonden dat iedereen zich op kunstzinnig gebied vrij en onbelemmerd moest kunnen uiten. Vanuit die gedachte gingen zij op zoek naar oorspronkelijke vormen van menselijke creativiteit.

Deense kunstenaars als Asger Jorn en Carl Henning Pedersen vonden die vooral bij primitieve volken en middeleeuwse kunst. In Nederland bleken creatieve uitingen van kinderen en geestesgestoorden een belangrijke inspiratiebron. In het werk van Karel Appel (Amsterdam 1921-2006 Zürich) doken kinderlijke figuren en fantasiewezens op als een afspiegeling van zijn kinderlijk beleven van de werkelijkheid. Met een vrije en spontane schilderwijze probeerde hij zo dicht mogelijk bij zijn voorbeelden te komen. Corneille gaf zich op zijn beurt over aan een wild spel met vormen en kleuren dat doet denken aan dat van de Spaanse kunstenaar Miró.

Met name het werk Karel Appel barstte van vitaliteit en werd daarmee het gezicht van COBRA in Nederland en daarbuiten. De ongeremde COBRA kunst bracht een schok teweeg in het behoudende Nederland. Met zijn beruchte uitspraak ‘Ik rotzooi tegenwoordig maar wat aan’, deed Appel er nog een schepje bovenop.

COBRA eindigde als beweging al in 1951, maar de idealen en bezielende kracht die van de groep uitging zouden nog lang doorwerken.

Afbeelding
Fantasiefiguur
Gouache en waskrijt op papier
40 x 58 cm
Gesigneerd en gedateerd linksonder 'K. Appel 53'
1953

Bekijk meer werken van Karel Appel op de website van PAN Amsterdam