Waarom is het beter een kunstverzekering af te sluiten?

:)
Veel kunstbezitters gaan er vanuit dat een inboedelverzekering een goede dekking biedt voor schade aan hun kostbare bezittingen. In het geval van schade blijkt dit achteraf vaak niet het geval te zijn.

Onder inboedelverzekeringen zijn vaak limieten opgenomen voor kunst of andere kostbaarheden. Voor kunstobjecten geldt vaak een maximum van € 10.000 per gebeurtenis, bij sieraden is het maximum doorgaans €6.000 per schadegeval.

De grondslag van een inboedelverzekering is de nieuwwaarde. Letterlijk gezien kan als nieuwwaarde worden uitgelegd de kosten van het doek, de olieverf, de kwasten en een aantal arbeidsuren! Een kunstverzekering biedt uitkomst door te verzekeren op basis van vaste taxatie- of aankoopwaarde.

Een kunstverzekering heeft meerdere voordelen ten opzichte van een inboedelverzekering, waaronder een lagere maandelijkse premie, géén eigen risico en dekking voor waardevermindering van sets.

Het kan ook voorkomen dat kunstobjecten tezamen een set vormen (bijv. bij kandelaren, vazen, oorbellen, etc.). Als één object verloren gaat krijgt u bij een inboedelverzekering slechts een maximale vergoeding van 50%. De waardevermindering kan echter veel meer zijn! In een goede kostbaarhedenverzekering is de zgn. ‘paren- en stellenclausule’ opgenomen, die dekking biedt voor de waardevermindering van het geheel.

Lees meer over deze verschillen in het artikel ‘De kunst van goed Verzekeren'.

Speciaal voor bezoekers die tijdens de PAN Amsterdam een kunstobject aankopen, biedt Paardekooper Private Insurance 1 jaar gratis dekking aan (m.u.v. sieraden.).