Wat zijn Paraiba toermalijnen?

:)

Paraiba is de naam van een provincie in Brazilië, waar in de jaren 80-90 toermalijnen werden ontdekt. Deze toermalijnen waren koperhoudend, waardoor zij een sterke neon groenblauwe of paarse kleur hadden. De stenen werden slechts lokaal gevonden en gedolven. Bovendien bleek dat de vindplaatsen in de jaren 90 al praktisch waren uitgeput. De bijzondere kleuren en de grote vraag vanuit Japan, gecombineerd met de schaarste, hadden een sterk prijsopdrijvend effect.

In de jaren 90 vond men in Nigeria, zij het ook schaars, hetzelfde materiaal. Honderden miljoenen jaren geleden, toen de toermalijn gevormd in de aardkorst werd gevormd, zat Nigeria immers vast aan Brazilië. Wel was veel van dat materiaal iets minder intens van kleur. Recenter zijn er vindplaatsen bekend in Mozambique, waar op dit moment alleen nog maar ruw materiaal vandaan komt.

In tegenstelling tot de meeste toermalijnen zijn de Paraiba toermalijnen niet ijzerhoudend, maar koperhoudend. Vanwege de zeldzaamheid, de vraag en de specifieke eigenschappen, heeft men na een hevige discussie in de branche besloten de naam Paraiba te behouden, ook al komen de nieuwe stenen praktisch allemaal uit Afrika.

Deze edelstenen zijn boven de 1 karaat al vrij zeldzaam, zeker wanneer de kleur intens is en de zuiverheid hoog. Daarom is deze steen van 16,77 karaat zo'n zeldzaamheid.