Wat is hedendaags realisme?

:)

De schilderstijl van deze kunstenaar noemen we realistisch, omdat zijn schilderijen naar de werkelijkheid zijn geschilderd en hedendaags omdat het om een nog levende en/of na 1945 geboren kunstenaar gaat.

Omdat Sparnaay zijn onderwerp heel erg uitvergroot en in close-up onder de aandacht brengt, krijgt hij een extra naam toegevoegd: we noemen hem niet alleen een hedendaags realistisch schilder, maar tevens een megarealistisch schilder. Hij is een schilder van deze tijd, van nu. Een ultramodern kunstenaar die gewone alledaagse onderwerpen schildert in een volstrekt nieuwe stijl. Zijn schilderijen laten naast een nieuwe beeldtaal ook humor zien. Daarnaast is het ook verrassend en verontrustend, want hoe krijgt hij het toch voor elkaar? Zijn schilderijen lijken wel foto’s, zo glad is het oppervlak en je ziet haast niet dat het in lagen is geschilderd. Er is op dit moment dan ook niemand die het hem op deze manier na doet. Sparnaay's megarealistische Patat is technisch vakkundig en traditioneel geschilderd. Het is monumentaal en theatraal met een mysterieus tintje.