Wat is Vrij Beelden en wat is Creatie?

:)

De groep Vrij Beelden ontstond na de Tweede Wereldoorlog in 1946. Het werd de tegenhanger van de internationale avant-garde beweging Cobra (1948-1951). Net als bij deze beweging werd ook hier de figuratieve kunst losgelaten om plaats te maken voor de abstractie, de zuivere schoonheid van kleur en geometrische figuren.

Vrij Beelden bestond uit een revolutionaire groep kunstenaars die het abstracte element in de schilderkunst als gemeenschappelijke prioriteit erkende. Een vrijheid los van de natuur, niet meer gebonden zijn aan enige naturalistische voorstelling of optische werkelijkheid. Het was een nieuwe ontwikkeling in een bevrijde samenleving. Tot de groep behoorden onder andere Willy Boers, Frieda Hunziker, Willem Hussem, Piet Ouborg, Ger Gerrits, Jan Roëde, Wim Sinemus, Friedrich Vordemberge Gildewart en André van der Vossen.

Als gevolg van interne tegenstellingen vormt Willy Broers (1905-1978) in 1950 een nieuwe groep: Creatie. De groep Creatie streefde naar nog meer absolute abstractie. Ook Eugene Brands, Dolf Breetvelt en Ger Gerrits maakten deel uit van de groep. In maart 1954 viel Creatie uiteen en werd de groep opgeheven. Veel leden trokken tussen 1945 en 1955 naar Parijs en ontmoetten daar schilders uit Rusland, Italië en Frankrijk. Deze internationale groep kunstenaars werd later bekend onder de naam Nouvelle école de Paris. 

Afbeelding links: Wim Sinemus (Amsterdam 1903-1987 Den Haag), Bevrijding, 1945
Afbeelding rechts: Willy Boers (Amsterdam 1905-1978), Compositie, 1960