Wat is Modernisme?

:)

Modernisme is de verzamelnaam voor vooruitstrevend en onconventioneel denken in de eerste helft van de 20ste eeuw.  Het modernistisch denken werd op alle facetten van de kunst toegepast. In de muziek leidde dat bij voorbeeld tot het ontstaan van de 12 noten rijen. In de schilderkunst vallen o.a. het expressionisme, het fauvisme, Dadaïsme, kubisme en surrealisme onder deze term. De kerngedachte is het buiten de strenge conventies te denken en de traditie te verwerpen. Dit vroege “out of the box” denken heeft  veel vernieuwingen gebracht . Vorm en kleur worden belangrijker dan een natuurlijke weergave van de werkelijkheid. Het zoeken naar het abstracte en het universele betekende voor veel kunstenaars het verheffen van de kunst naar een hoger spiritueel plan. Nederlandse modernisten zijn o.a. Kees van Dongen, Piet Mondriaan, Jan Toorop, Leo Gestel en Jan Sluyters.