Wat is Pop Art?

:)

Pop(ular) Art is een stroming in de moderne kunst uit de jaren ‘60 die haar onderwerpen uit het dagelijks leven haalde. Levensstijl en popcultuur liepen erg in elkaar over. Pop Art is ontstaan als een reactie op de massaconsumptie waar de samenleving zich in onder liet dompelen. De verbeeldingswereld van de media, de consumptieartikelen, kitsch en de verpakkingsindustrie werden naast een onderwerp van onderzoek en kunst ook verzamelobjecten voor musea en verzamelaars.
Een belangrijk kenmerk van Pop Art is dat werken in grote oplages werden gemaakt, de zogeheten ‘multiples’. ’s Werelds bekendste pop art kunstenaar Andy Warhol bezigde dan ook het motto ‘Kwantiteit is kwaliteit’. Door het veelvuldig reproduceren van werken en het onophoudelijk herhalen van één beeld maakt hij zijn eigen kunst tot massa geproduceerde voorwerpen en maakt hij de massa geproduceerde voorwerpen tot kunst. Tom Wesselmann is als pop art kunstenaar minder bekend bij het grote publiek. Ook hij haalde zijn inspiratie uit de consumptiemaatschappij. Wesselman verwerkte in zijn steriele middenklasse interieurs de vrouw op een extreme manier als lustobject. Geïnspireerd op de manier waarop de vrouw werd gebruikt in reclames en massamedia. De ogen worden weggelaten terwijl lippen, tepels en andere delen van het lichaam juist worden benadrukt. Door op zo’n banale manier met zogenaamd ‘hoge kunst’ om te gaan ondermijnden de kunstenaars zowel de bestaande ideeën over kunst, als over kunstenaars, de artistieke uitstraling en verplichte originaliteit. Juist deze ongecompliceerdheid in veel pop art werken verrast en verlaagt drempels. Hierdoor is pop art erg toegankelijk voor de geïnteresseerde en beginnende kunstliefhebber tot en met de gearriveerde verzamelaar. Een Warhol, een Wesselman, het zijn grote namen en de aanschaf van een werk  lijkt onbereikbaar maar toch zijn er met regelmaat betaalbare ‘multiples’ te vinden op PAN Amsterdam.