Data PAN Amsterdam 2021

:)

PAN Amsterdam is na uitvoerig overleg verplaatst naar najaar 2021. De 34ste editie, die gepland stond van 22 tot en met 29 november 2020, vindt plaats van 13 (opening) tot en met 21 november 2021.

In ruggespraak met deelnemers en andere betrokken partijen heeft PAN Amsterdam een gedegen inventarisatie gemaakt en alle mogelijke aspecten gewogen bij de complexe keuze hoe om te gaan met de editie 2020 in de huidige situatie. Verschillende scenario's, waaronder een kortere, kleinere beurs zijn hierbij uitgewerkt. De gezondheidsrisico's voor alle betrokken, de financieĢˆle risico's voor exposanten en partners, en de huidige veranderlijke regelgeving rondom grootschalige evenementen zijn de belangrijkste overwegingen om de beurs te verplaatsen.