VNK x PAN Scriptieprijs 2023

:)
Ben je als kunsthistoricus afgestudeerd op een onderwerp over de kunstmarkt? Of schrijf je op dit moment een scriptie over een bijzondere kunstcollectie of een belangrijke verzamelaar? Komend najaar buigen de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en PAN Amsterdam zich weer over de beste scriptie op dit gebied.

Dit jaar vindt voor de tweede keer de uitreiking van de VNK x PAN Scriptieprijs plaats. Met deze scriptieprijs willen VNK en kunstbeurs PAN Amsterdam onderzoek stimuleren naar de kunst van het verzamelen en het vakgebied van de kunsthandel en dit onder de aandacht brengen. Aan de prijs is bovendien een geldbedrag van €1.000 verbonden. De scriptieprijs wordt beschikbaar gesteld door het PAN Educatiefonds.

Spelregels
Voor deze scriptieprijs komen masterscripties in aanmerking die een of meerdere aspecten van het kunst verzamelen, de kunsthandel/kunstmarkt of een aanverwant thema tot onderwerp hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het herkomstonderzoek van een kunstwerk, collectiebeheer, particuliere schenkingen aan musea, de vrije markt voor schilderkunst in de 17e eeuw, het vak van taxeren et cetera.
De scriptie moet geschreven zijn aan een Nederlandse universiteit maar deelname staat ook open voor scripties die in het Engels zijn geschreven. Zowel docenten als studenten kunnen een scriptie voordragen, mits deze is beoordeeld met een 7,5 of hoger.

Aanmelden
Aanmelden kan via scriptieprijs@kunsthistorici.nl. Na je aanmelding sturen wij je een ontvangstbevestiging en verdere instructies voor het aanleveren van je scriptie. De deadline voor aanmelding voor de VNK x PAN Scriptieprijs 2023 is vrijdag 15 september 2023.

Genomineerden
Begin november worden drie genomineerden bekend gemaakt. Iedere genomineerde krijgt de gelegenheid zijn of haar scriptieonderzoek te presenteren op zaterdag 25 november 2023 tijdens PAN Amsterdam, waarna de prijswinnaar bekend wordt gemaakt.

Jury
De jury bestaat uit minimaal drie personen; één hoogleraar/universitair docent, één vertegenwoordiger uit de kunsthandel/kunstmarkt en één vertegenwoordiger van het VNK  bestuur.
De prijswinnaar wordt benoemd aan de hand van een meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend. Het juryrapport is definitief, over besluiten van de jury wordt geen correspondentie gevoerd.
Juryleden kunnen zelf ook een inzending aandragen. In dat geval ziet de voorzitter van de jury erop toe dat het desbetreffende jurylid niet deelneemt aan de beoordeling van de betrokken inzending. Wanneer een jurylid zelf tot de genomineerden behoort, trekt dit jurylid zich terug uit de jury.

Bekijk reglement
Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vind je in het reglement. Houd daarnaast voor algemene informatie onze website en socialmediakanalen in de gaten: Linkedin, Facebook, Instagram en Twitter. Voor vragen kun je ook mailen naar scriptieprijs@kunsthistorici.nl.