Wolter Hendrik Jan
( 1873)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Arnold Ligthart Kunsthandel & Bemiddeling

Mark Smit Kunsthandel

Ubbens Art

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM