de Vries Jannes
( 1901)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Richard ter Borg

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM