Dijkstra Johan
(Groningen, 1896)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Smit Kunsthandel

Richard ter Borg

Kunsthandel Studio 2000

Ubbens Art

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM