Homann J.B.
( 20-03-1664)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM