Hem Piet van der
(Wirdum, 1885)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Hein A.M. Klaver Kunsthandel Baarn