Wat is ‘poppegoet’?

:)

Miniatuurzilver kwam in Nederland in de tweede helft van de 17e eeuw in de mode. Grote zilveren gebruiksvoorwerpen werden in miniatuurzilver uitgevoerd. Welgestelde dames, voornamelijk in Amsterdam, richtten een heel kabinet in als poppenhuis wat vervolgens werd voorzien van een miniatuurzilveren huisraad. Een kostbare hobby, de miniaturen werden van hetzelfde materiaal vervaardigd als de munten uit die tijd. Het poppenhuis was een ideale manier om je te onderscheiden. In de 18e eeuw werd dit een grote rage. De vraag naar miniatuurzilver was in Amsterdam zo groot dat zilversmeden zich van generatie op generatie konden specialiseren in het maken van dit “poppegoet” zoals het miniatuurzilver in die tijd werd aangeduid. Ook gebruiksvoorwerpen die oorspronkelijk niet van zilver waren werden in miniatuur zilver vervaardigd. Naast huisraad ontstonden aan het einde van de 17e eeuw ook voorstellingen met figuren. Verschillende beroepen, sporten en spelen maar ook religieuze voorstellingen worden nu nog veel verzameld. Zelfs in de 19e en 20e eeuw zijn er veel miniaturen gemaakt naar voorbeeld van hun 18e eeuwse voorgangers. Niet alleen aan de vormen en de zilverkeuren zijn de verschillen te zien, sommige beroepen of voorwerpen die in de 19e eeuw zijn gemaakt bestonden nog niet in de eeuwen daarvoor.