Dijkstra Johan
(Groningen, 1896)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Richard ter Borg

Mark Smit Kunsthandel

Kunsthandel Studio 2000

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM