van der Hem Piet
( 1885)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Smit Kunsthandel