de Wit Frederick
( 1630)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM