Viegers Ben
( 1886)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Smit Kunsthandel