Melgers Henk
( 1899)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Richard ter Borg

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM