Tsukioka Yoshitoshi( 1839 - 1892)

Exhibited at

Hotei Japanese Prints