Thérèse Schwartze Prijs

Thérèse Schwartze Stichting

description

Thérèse van Duyl-Schwartze (1851-1918) was een buitengewoon begaafd en succesvol kunstenaar. Haar oeuvre bestaat uit bijna 1000 werken, voornamelijk portretten in pastelkrijt en olieverf. Zij werkte voor het koninklijk huis, portretteerde hoogleraren op universiteiten en bediende de elite in Amsterdam. Haar werk hangt o.a. in het Rijksmuseum, Het Uffizi in Florence, Teylers Museum en Boijmans van Beuningen. Een half jaar na haar overlijden werd een stichting opgericht om de gedachtenis aan haar in stand te houden.

In 1920 werd de Thérèse Schwartzeprijs voor het eerst uitgereikt. Sinds 1984 bestaat de prijs uit een geldbedrag en een penning, vervaardigd door Eric Claus. De prijs wordt uitgereikt aan een kunstenaar die zich onderscheidt en in wiens oeuvre het geschilderde portret een substantiële plaats inneemt. Enkele prijswinnaars uit het verleden zijn Sierk Schröder, Kurt Löb, Jan Sierhuis, Theo Swagemakers, Herman Gordijn, Eric Claus, Marlène Dumas, Emo Verkerk en Iris van Dongen.

De stichting heeft sinds 1919 als doel om de nagedachtenis aan Thérèse van Duyl - Schwartze te eren. In de statuten staat dat, naast het in ere houden van haar naam, ook ‘steun dient te worden verleend aan behoeftige’ Nederlandse beeldende kunstenaars en het instandhouden van de Nederlandse portretkunst.

1

contact

Thérèse Schwartze Prijs

:)