drs. J.C. van Schaik

(Franse) schilderkunst 1840-1940

Drs. J.C. van Schaik studeerde Franse Taal en Letterkunde (VU Amsterdam). Hij was werkzaam als docent Frans in het voortgezet onderwijs en was jarenlang verantwoordelijk voor de opleidingen Frans M.O. in Oost-Nederland.
In de jaren 70 begon hij met het uitgeven in eigen beheer van vertaalboeken Frans voor universiteiten en hogescholen (les éditions Saint-Lazare bv). Kort daarna werd hij door Wolters-Noordhoff gevraagd het fonds Frans uit te breiden. Uitgeverij Bosch en Keuning vroeg hem eind jaren 80 hetzelfde te doen.
Van de opbrengst van de verkoop van de boeken legde hij een schilderijen verzameling aan. Kort voor zijn pensioen schreef hij zich in bij de KvK als ‘marchand de tableaux’.
Sindsdien neemt hij deel aan beurzen, koopt en verkoopt schilderijen en treedt hij op als bemiddelaar voor particulieren.

1

contact

drs. J.C. van Schaik

:)