De Backker Art

Als kunsthandel De Backker Art zijn wij gespecialiseerd in vroege- en middeleeuwse kunst. Op Pan Amsterdam presenteren wij een collectie hedendaagse kunst samen met een kleine selectie middeleeuwse kunstwerken.


In de beginjaren, meer dan 20 jaar geleden, brachten wij met de De Backker Medieval Art voornamelijk middeleeuwse en vroege kunst. Toen al voelden we dat we vroeg of laat ons hart zouden volgen en ook een collectie hedendaagse kunst zouden voorstellen aan een groter publiek.
In 2015 stelden we voor het eerst een collectie hedendaagse kunst voor. We laten ons in onze keuze deze collectie niet alleen leiden door onze persoonlijke smaak en de artistieke authenticiteit van de werken, maar ook door onze ‘roeping’ om relatief bij ons ‘onbekende’ kunstenaars een forum te geven. Het plezier om een persoonlijke collectie samen te brengen en werk in de kijker te stelllen van een paar hardwerkende en getalenteerde kunstenaars, overstijgt alle gebruikelijke ‘redelijke’ argumenten. Met dit project vervullen we niet alleen de wens van de kunstenaars om hun werk tentoon te stellen, maar eveneens onze eigen visie dat we daartoe een belangrijke bijdrage moeten en kunnen leveren. ‘Artis Amore’ of ‘Liefde voor de Kunst’ is altijd onze drijfveer geweest en een fundamenteel principe bij al wat wij doen. Als kunstliefhebbers ondervinden we veel plezier en genoegdoening door daarnaast diverse hedendaagse kunstenaars te promoten die dat volgens ons terecht verdienen.

1

contact

De Backker Art

:)