OIRSCHOT - KOLLENBURG ANTIQUAIRS

Kollenburg Antiquairs
Stenenstraatje 6
Te bezoeken op afspraak: +31(0) 65 58 22 218 / info@kollenburgantiquairs.com
www.kollenburgantiquairs.com

Toegepaste kunst uit de 17e tot 19e eeuw – Open tijdens PAN in Perspectief
25 t/m 29 november

Paar Franse Empire drielichts Kandelabers
Verguld en gepatineerd brons, marmeren basement
Hoogte 54 cm

In 1799 trok Napoleon naar Egypte. Het was niet de eerste keer dat de Fransen een dergelijk plan opnamen. Reeds in 1769 bedacht ontstond het idee dat het veroveren van Egypte een manier zou zijn om grip te krijgen op de handel met India. Toen Napoleon tijdens zijn expeditie door Italië vrede had gesloten met Oostenrijk, bleef Groot-Brittannië als grote concurrerende macht over. Omdat een invasie van Groot-Brittannië niet mogelijk werd geacht, werd het voornemen om Egypte binnen te vallen weer actueel. Hiermee zou immers de heerschappij van Groot-Brittannië in het Midden-Oosten flink worden aangetast en zou Napoleon zich als machthebber kunnen manifesteren.

De ambitieuze expeditie begon veelbelovend maar binnen enkele maanden, terwijl de meeste troepen na enkele succesvolle veldslagen al in Egypte zaten, werd de vloot op zee door de Britten verslagen. Napoleon bleef nog enige tijd in Egypte en keerde uiteindelijk in 1799 terug naar Parijs om de macht te grijpen. Zijn resterende manschappen hielden het tot 1801 uit toen ze uiteindelijk door de Britten werden verslagen.

Militair gezien was de onderneming een mislukking, op cultureel-wetenschappelijk vlak was het echter een groot succes. Doordat Napoleon naast zijn manschappen vele wetenschappers mee had genomen, werd een schat aan informatie over Egypte en zijn vele rijkdommen blootgelegd. Dit wakkerde een grote interesse en een ware gekte rondom alles wat met Egypte te maken had. De Egyptomanie leefde op en dat had zijn weerslag in de kunst, architectuur, mode, toegepaste kunst en juwelen in die tijd.