AMSTERDAM - ROGER KATWIJK

ROGER KATWIJK
Prinsengracht 737
Openingstijden tijdens PAN in Perspectief: woensdag 25 t/m zondag 29 november van 12.00 tot 17.00 uur
T  +31206273808 / M +31651082291
www.rogerkatwijk.com

Stefan Peters – ‘Are we there yet?’ - Open tijdens PAN in Perspectief
24 oktober t/m 19 december 2020
In zijn eerste solo tentoonstelling zal Stefan Peters werk uit een aantal nieuwe reeksen laten zien, waaronder de 'Sliced series' en de 'Vistas'. Bij deze series speelt de ruimtelijkheid een belangrijke rol. Het gaat zowel om de ruimtelijkheid die gesuggereerd wordt in het geschilderde beeld, door de verftoets en het kleurgebruik van het atmosferisch perspectief, als om de fysieke ruimtelijkheid waar het schilderij letterlijk de ruimte gaat innemen en sculpturaal wordt.

Een contemporaine landschapsschilder? Stefan Peters is zoveel meer dan dat. Al enkele jaren onderwerpt de kunstenaar het medium ‘schilderkunst’ aan een grondig visueel en inhoudelijk onderzoek. Wat is de relevantie van dit traditionele medium in de 21e eeuw? Welke mogelijkheden liggen er nog in het verschiet voor het landschapsgenre? Peters analyseert het medium als een expert en zoekt de grenzen op van de randvoorwaarden van de schilderkunst.
Het experimentele onderzoek in de discipline schilderkunst is altijd aanwezig in zijn werk. Reeds verschillende jaren is de verfstreek hierbij een belangrijk element. In zijn recente schilderijen wordt de verfstreek nog autonomer. De suggestive kracht en de dynamiek van deze schriftuur krijgen er een eigen vorm en betekenis.
Zo toont Peters in zijn nieuwe ‘Vistas’ beelden met een sterk landschappelijk karakter, die geheel zijn opgebouwd uit verfstreken. Met deze verfstreken modeleert hij als het ware het landschap uit kleurverlopen. Landschappen met rotsen, bossen, velden en akkers, wegen en paden lijken voor onze ogen te verschijnen maar eigenlijk zien we enkel verfstreken van de virtuose hand van de kunstenaar. Het is merkwaardig hoe deze vergezichten vanop afstand bijna fotografisch lijken. 
Daarnaast tonen zijn werken een kleurenstudie, als ware er kleur banen die over het landschap trekken. Dit geeft een prachtig verloop aan, als een Zen – moment, waarbij bezinning en reflexie je als ware naar de bergtop voeren.