Tóth-Ikonen

De Annunciatie

description

Eitempera op levkas op linnen op hout
66.3 x 49.3 cm
Rusland, tweede helft 17e eeuw

Provenance

Galerie Rotmann, Keulen, Duitsland
Particuliere collectie, Duitsland

read more
De Annunciatie

contact

Botterwijnseweg 1
1272 EG Huizen
Nederland

M 06 53 46 82 36

info@tothikonen.com
www.tothikonen.com