Jacob J. Roosjen SRI

VIERKANT ZILVEREN BLAD

description

Marcelis de Haan

Marcelis de Haan, Den Haag, 1775
771 gram, 29,5 x 29,5 cm

Detail Description

Marcelis de Haan (1707-1790) werd tegelijk met zijn broer Reynier de Haan(1712-1783) op 8 oktober 1731 bijgeschreven in het eedboek van het Haagse zilversmedengilde. Gedurende zijn lange leven heeft hij een gevarieerd oeuvre geproduceerd, zoals kandelaars, tabakskomforen, tafelzilver, broodmanden, bladen en in 1767 de St. Adriaans- of Schippersgildebeker.Marcelis en zijn echtgenote Alida Ganswijck kregen in 1735 een zoon, Cornelis de Haan, die in 1755 toetrad tot het gilde. Op een lijst van goud- en zilversmeden uit 1768 staan vader en zoon beiden vermeld. Marcelis als zilversmid, met als meesterteken een haantje. Zijn zoon Cornelis als goudsmid met als meesterteken een mans hoofdje.

Beiden waren zij ook kashouder (winkelier), terwijl Reynier de Haan, meesterteken RH, een grootwerker was, geen kashouder. Marcelis overleefde zijn zoon Cornelis, die in 1788 overleed, met twee jaar. Vanwege de wel zeer lange werkzame periode van Marcelis zal zijn meesterteken in de loop der tijd sleets geworden zijn en vervangen zijn, gezien het feit dat het meesterteken “haan’ na 1760 een volle staart heeft gekregen. Marcelis de Haan vervaardigde soortgelijke bladen met de opvallende florale randen. Uit de collectie van W.G.Th.H. Sorgen, Utrecht zijn vier bladen in veiling geweest bij Frederik Muller te Amsterdam. In de beschrijving geeft men aan dat het mogelijk de zilversmid Marcelis de Haan is die deze bladen vervaardigd heeft. Dit blad, met de jaarletter G (1778) kan uit deze Utrechtse collectie zijn gekomen, omdat de jaarletters beschreven zijn, respectievelijk G (1778). Bij beide paren van 1778 en 1779, geïllustreerd, is duidelijk te zien dat het extra c-ornament aanwezig is. In onze collectie bevindt zich een soortgelijk blad ook van Marcelis de Haan maar vervaardigd in 1775.

read more
VIERKANT ZILVEREN BLAD

contact

Breukelen
Nederland

M +31 (0)6 53 26 82 80

info@jacobroosjen.com