Jacob J. Roosjen SRI

ENSEMBLE VAN TWEE VIERLICHTS KANDELABERS EN ZES KANDELAARS

description

Wed. J.H. Stellingwerff & A.B. van Grasstek,
(2x)1842 en 1838 (2x) 1839 (2x) en circa 1839 (2x)
Geleverd door As. Bonebakker & Zoon te Amsterdam

2 Kandelabers 1842: 3816 gram netto, 59,5 cm hoog
2 Kandelaars 1838: 917 gram netto, 28,7 cm hoog
4 Kandelaars 1839: 1905 gram netto, 28,7 cm hoog

Literature

Barend. J. van Benthem, De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker, Amsterdams grootzilver uit de eerste helft van de 19de eeuw, Zwolle, 2005

Detail Description

De Amsterdamse Firma As. Bonebakker & Zn had veel clientèle onder adellijke en vermogende families. Vele bekende namen komen voor in het archief als kopers van zilveren en gouden voorwerpen en juwelen. Vaak werden de zilveren en gouden voorwerpen eerst getekend om aan de cliënten te laten zien. De opdracht tot het uitvoeren van de voorwerpen werd gedaan aan verschillende Amsterdamse zilversmeden, ieder op zijn eigen gebied als specialist, grootwerkers, couvertmakers, kleinwerkers en overige. Ook de zilversmeden Stellingwerff en Grasstek behoorden tot de vaste leveranciers als grootwerkers voor As. Bonebakker & Zn.

Aangezien een zeer groot deel van het archief van deze firma bewaard is gebleven, zoals werkmeesterboeken, journalen en kasboeken, en te raadplegen is in het Amsterdamse Stadsarchief, kon de herkomst van de voorwerpen die deel uitmaken van dit uitgebreide ensemble worden gecheckt. Vervolgens konden de kandelabers, vervaardigd in 1842, gelinkt worden aan Mr. C.P. van Eeghen uit Amsterdam. .Op 22 september 1842 is de levering genoteerd voor C.P. van Eeghen met de omschrijving in het journaal en kasboek: - 2 Zilveren Girandolles ieder voor 4 lichten met matzilveren tulpen op 3 kantige grote voetstukken GK 3827 (gram)  f. 975,-. In het journaal  en kasboek staat ook vermeld dat er twee grote blikken geleverd zijn voor de kandelabers, voor f. 22,-

Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889) was koopman, lid van de firma Van Eeghen, filantroop en onder meer initiatiefnemer en stichter van het Vondelpark. Hij huwde op 6 oktober 1842 Catharina Huidekoper (1822-1879). De kandelabers zullen vermoedelijk bestemd zijn geweest voor op tafel bij het huwelijksdiner.

In de 20ste eeuw zijn de kandelabers in het bezit van jhr.mr. Maximilien Vegelin van Claerbergen (1927-2007), ambassadeur voor Nederland, in onder meer Suriname en Frankrijk. Hij liet zijn wapen op de voeten van de kandelabers graveren.De twee kandelaars, vervaardigd in1838, in dit ensemble maakten deel uit van een set van zes, die besteld was door Mr C. Dedel, Keizersgracht, Amsterdam. Op 5 november 1838 staat vermeld in de boeken van As. Bonebakker & Zn dat deze geleverd zijn aan Mr. C. Dedel (Willink), Keizersgr. bij de Spiegelstraat: 6 kandelaars op 3 kantige voeten met gaudronnen en driekantige kolommen met gaudr. Kopjes GK 2722 F. 600De andere vier kandelaars in dit ensemble, ook vroeger deel uit makend van een set van zes, werden in 1839 vervaardigd door Stellingwerff & Van Grasstek, zoals vermeld in het werkmeestersboek van As. Bonebakker & Zoon. De omschrijving op 16 mei 1839 in het werkmeestersboek is: 16 (mei)- 6 drie kante kandelaars met goudrons GK 2836 gram  f. 240,-. In 1839 leverde  Stellingwerff & Van Grasstek  alleen deze set van zes kandelaars met deze omschrijving. De set werd vermoedelijk in 1841 pas verkocht aan Mevr. Douarière W. Borski, Keizersgracht.  Zij kocht in dat jaar veel zilver bij As. Bonebakker & Zoon, o.a. bladen, kandelabers, theepot en ook zes kandelaars, met een totale som van f 2790,60. De omschrijving van de kandelaars: 6 kandelaars op driekantige voeten & Kolommen GK 3071 f 710,- komt redelijk overeen. Kennelijk is de koop gedaan op 6 februari, maar is er afgeleverd op 2 april 1841, volgens een aantekening in de kantlijn.

 

read more
ENSEMBLE VAN TWEE VIERLICHTS KANDELABERS EN ZES KANDELAARS

contact

Breukelen
Nederland

M +31 (0)6 53 26 82 80

info@jacobroosjen.com