Tóth-Ikonen

De heiligen Modestus en Blasius

description

Eitempera op bladgoud op levkas op linnen op hout
Rusland, eind 17e eeuw
83.2 x 71.8 cm

Provenance

Galerie Rotmann, Aken, Duitsland
Particuliere collectie, Duitsland

Detail Description

De heilige Blasius en de heilige Modestus, beiden ten voeten uit weergegeven, zijn beschermheiligen van dieren en van het vee. Het is bijzonder dat zij samen op één icoon 

zijn weergegeven. Deze compositie komt men zelden tegen. Links ziet men de heilige Modestus, rechts staat de heilige Blasius. Midden boven is Christus zegenend afgebeeld in 

de hemel. Tussen de beide heiligen is een gedetailleerd heuvelachtig landschap geschilderd. Omringd door dieren is de heilige Modestus hier nogmaals afgebeeld. De tien ossen verwijzen naar een legende waarin Modestus vijf paar ossen van een arme weduwe genas. De duivel, de duivelse slang en de hond op de voorgrond verwijzen naar een legende, die beschreven wordt in de tekst aan de bovenkant van het landschap. In Jeruzalem ging veel vee dood door het 

drinken uit een giftige bron. Een duivelse slang had dit water vergiftigd. Modestus wist de duivelse slang te bezweren. De duivel, links afgebeeld, verscheen niet alleen in de gedaante van een slang, maar ook als hond. Ook deze werd door de heilige vervloekt en overwonnen. Het vee verrees uit de dood. De heilige Blasius, bisschop van Sebaste, stierf als martelaar in 316. Hij wordt aangeroepen tegen keelziekten en is beschermheilige van o.a. het vee. De heilige Modestus staat bekend als beschermheilige van huisdieren en vee. Hij werd in 630 benoemd als aartsbisschop van Jeruzalem. De orthodoxe kerk viert zijn feestdag op 18 december en herdenkt bisschop Blasius op 11 februari. 

read more
De heiligen Modestus en Blasius

contact

Botterwijnseweg 1
1272 EG Huizen
Nederland

M 06 53 46 82 36

info@tothikonen.com
www.tothikonen.com