Tóth-Ikonen

De intocht van Christus in Jeruzalem

description

Eitempera op levkas op linnen op hout
Rusland, eerste helft 19e eeuw, Palech
35.5 x 31 cm

Provenance

Particuliere collectie, Duitsland

Detail Description

Christus komt met zijn intocht in Jeruzalem in de laatste fase van zijn missie op aarde. Hij komt niet als overwinnaar te paard, hoewel men Hem als koning verwelkomt. Christus komt op het vervoermiddel van de gewone man, een ezel. Hij onderstreept hiermee zijn ondergeschiktheid aan de wil van God, zijn Heilige Vader. Christus wordt als een koning verwelkomd in Jeruzalem, het volk werpt klederen voor Hem op de grond waarop Hij rijdt en men verwelkomt Hem met palmtakken. Achter Hem staan zijn discipelen en voor Christus staan de Farizeeërs afgebeeld. Echter een week later vangt zijn lijdensweg aan als het volk roept: ‘kruisigt Hem’. De feestdag wordt gevierd op de zondag voor Pasen - Palmpasen.

read more
De intocht van Christus in Jeruzalem

contact

Botterwijnseweg 1
1272 EG Huizen
Nederland

M 06 53 46 82 36

info@tothikonen.com
www.tothikonen.com