Jacob J. Roosjen SRI®

TWEE-DELIGE ZILVEREN SPECERIJEN SET

description

TWEE-DELIGE ZILVEREN SPECERIJEN SET
Christiaan Rijke (Riecken), Boxmeer, jaarletter Y (1773)
Gewicht 392 gram; 17,2 cm hoog

Literature

Manuscript Drs. H.J. van Cuijk over Boxmeerse Edelsmeedkunst, augustus 1996
Herman Jan van Cuijk, De Boxmeerse zilversmedenfamilie Raab, in De Stavelij, jaarboek 2005, Nijmegen, 2005

Detail Description

De balustervormige en getorste specerijenstrooibus en mosterdpot staan verhoogd op een gewelfde, getorste, ronde voet. Het hoog-gewelfde scharnierende deksel met duimrust van de mosterdpot is overeenkomstig gegraveerd met het ajour gezaagde motief van het afneembare deksel van de strooibus, beide met belvormige knop bekroning. De mosterdpot heeft een voluutvormig zilveren oor. Op de onderzijde van het lichaam staan meesterteken en een jaarletter afgeslagen.

Christiaan Rijke (Riecken) (1727-1811), zoon van meester-bakker Bernardus Riecken en Maria van Weert, werd gedoopt in de St Elisabethskerk te Grave. Bij wie en in welke plaats hij zijn opleiding tot zilversmid genoot is onbekend. Echter, het is zeer wel mogelijk dat hij bij Rabanus Raab, zilversmid te Boxmeer, in de leer is geweest vanaf ca. 1743 en dat hij in Boxmeer is gebleven. In 1755 trouwt hij in Boxmeer met de zes jaar jongere Boxmeerse Clara Strick en start een atelier naast het Raadhuis, Steenstraat 31. Het echtpaar krijgt in totaal 11 kinderen, van wie er drie zonen eveneens het zilversmidsambacht gaan beoefenen. De oudste zoon Bernard gaat in de leer bij Johannes van Dungen in Den Bosch. Antoon Hubert en Joseph worden door Christiaan Rijke zelf opgeleid in het vak.
Echtgenote Clara was dochter van rijke ouders, die het echtpaar financieel ondersteunden. Al snel koopt Christiaan onroerend goed en stukken land. Hij staat in 1810 bij de Burgerlijke Stand ingeschreven als ‘orfèvre avec fortune’. Op 17 augustus 1811 overleed hij te Boxmeer op de respectabele leeftijd van 84 jaar. Naar verluidt was zijn begrafenis van bijzondere klasse. Zijn weduwe betaalde hiervoor 62 gulden en 8 stuivers. Tijdens zijn werkzame leven vervaardigde hij kerkelijk, gilde, en profaan zilver.

Van de bewaard gebleven kerkelijke werken van Christiaan Rijkes hand staan onder andere een zilveren kelk (1760) van de St Jan de Doperkerk te Sambeek en een monstrans (1782) uit de Bonifatius kerk te Rijswijk en een canonbord (1755) van de Petruskerk te Boxmeer in de literatuur vermeld.
Op het gebied van het profane zilver is naast deze specerijen set uit 1773 ook een dienblad bekend met dezelfde datering, een theepot vervaardigd 1768, een theekist met drie theedozen vervaardigd in 1787, die zich bevindt in het Noord Brabants Museum te Den Bosch.

read more
TWEE-DELIGE ZILVEREN SPECERIJEN SET

contact

Breukelen
Nederland

M +31 (0)6 53 26 82 80

info@jacobroosjen.com