Jacob J. Roosjen SRI®

ELEGANT TAFELSIERAAD ALS HUWELIJKSGESCHENK

description

PAAR GROTE ZILVEREN SUIKERSTROOIBUSSEN
Aan Tieleman Sluyter van Deventer toegeschreven meesterteken TS, Amsterdam, 1712
647 gram totaal; 18 cm hoog

Literature

-E. Voet Jr., Merken van Haagsche Goud- en Zilversmeden, Den Haag, 1941
-K.A. Citroen, Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Amsterdam, 1975
-Catalogus Oude Kunst- en Antiekbeurs, Prinsenhof Delft, editie 43, 1991

Detail Description

Dit importante, vroege paar zilveren suikerstrooibussen met gegraveerd alliantiewapen Borgerink- Hagedoorn, vervaardigd in 1712 door de Amsterdamse zilversmid met het meesterteken TS, was vrijwel zeker een opdracht ter gelegenheid van het huwelijk van Antony Borgerink en Anna Cunera Hagdoorn op 14 juni 1712 te Twello.

Tieleman Sluyter, afkomstig uit Deventer, was in het begin van de 18de eeuw zilversmid te Amsterdam. Hij werd in 1711 in het poorterboek van Amsterdam ingeschreven, waardoor hij burger werd van de stad. Daarin staat ook de vermelding dat hij verklaarde zilversmid te zijn. Tieleman was een zoon van Bartholdt Sluyter en Maria Bloemendaals en trouwde op 32-jarige leeftijd met Cornelia van Eemst, dochter van de Amsterdamse juwelier Roeloff van Eemst (1654-1714) op de Reguliersgracht. Hij woonde op de Cloveniersburgwal en overleed in september 1731 op de Oude Zijds Voorburgwal.
Het is aannemelijk dat Tieleman zijn opleiding tot zilversmid heeft gehad in Den Haag bij zijn oom en naamgenoot de zilversmid Tieleman Sluyter, die afkomstig was uit Zutphen, en dat hij na zijn leertijd op 26-jarige leeftijd vanuit Den Haag vertrokken is naar Amsterdam. Hij zal dan ook in het jaar 1711 toegelaten zijn tot het Amsterdamse goud- en zilversmedengilde.

Tieleman Sluyter was, evenals Deventenaar Antony Borgerink, van hervormde huize. Zilversmid en opdrachtgever zullen elkaar goed gekend hebben. De familie Sluyter, zowel in Zutphen als in Deventer bierbrouwers en wijnhandelaren, bewoog zich zeker in dezelfde sociale kringen als de familie Borgerink . Op deze wijze is dit paar prachtige Amsterdamse zilveren strooibussen naar Haags model in bezit gekomen van rechter Borgerink en zijn familie. Het zal vermoedelijk een van de eerste opdrachten voor Tieleman Sluyter zijn geweest in zijn nieuwe woon- en werkplaats.

Vermeldenswaard is dat bij het determineren van de keurtekens en het toeschrijven van het meesterteken op dit paar strooibussen duidelijk werd dat de Amsterdamse zilversmid Tieleman Sluyter neef en naamgenoot was van Tieleman Sluyter, de Haagse zilversmid. De lacune in de literatuur kon tijdens dit onderzoek aangevuld worden met gegevens uit de archieven.

read more
ELEGANT TAFELSIERAAD ALS HUWELIJKSGESCHENK

contact

Breukelen
Nederland

M +31 (0)6 53 26 82 80

info@jacobroosjen.com