Galerie Lieve Hemel

Broken Mirrors

description

Theo Voorzaat (Rotterdam 02-03-1938 - )

Provenance

Galerie Lieve Hemel

Literature

Theo Voorzaat - De Illusie - The Illusion - published at the occasion of his exhibition at the Marie Tal van Poortvliet Museum, Domburg.
160 pages full colour, Dutch/English, by Robbert Jan Swiers

Detail Description

Ooit scoorde ik bij een weerbarstige leraar Nederlands uit het niets een hoog cijfer met een opstel over het thema De Ogen - Spiegel der Ziel? In het midden latend aan wie dat nu precies lag, maar wel bedoeld om u een inkijkje te geven in wat een schilderij kan oproepen, spring ik terug naar het heden en kijk met door het leven beladen ogen naar de tot scherven veroordeelde spiegel op het schilderij. Mij rijst een beeld voor ogen van de mensheid die de realiteit verwart met een zelf gecreëerd spiegelbeeld, waarvan de kwetsbaarheid onontkoombaar is. Tenminste, dat is zoals de schilder het ziet. Ik denk niet dat hij daarmee het noodlot van de tijdelijkheid bedoelt, in die zin dat de eenzaamheid en het verval, die van het schilderij afstralen, net zo goed aanleiding zijn om de herinnering aan gelukkiger tijden op te halen. Op dat punt aangekomen moet de toeschouwer zich realiseren dat het aan zijn of haar eigen perceptie ligt of dit uitmondt in emotioneel zwelgen in de onherroepelijke tijdelijkheid van geluk.

En weer schuift de spiegel zich tussen wat de mens veronderstelt dat tot de realiteit behoort en dat wat hij bedenkt. De ogen, moet men bedenken, zien een voor iedereen waarneembare en identieke werkelijkheid. Althans, de ogen hebben lenzen, dat is waar, maar de zichtbare informatie die dat oplevert, komt niet één op één terecht in wat wel wordt benoemd als perceptie. Kortom, de werkelijkheid is voor iedereen anders, is in feite een per persoon bewerkt resultaat van instantane waarneming gekruid met een scala aan indrukken, herinneringen en wensdromen.

Het is mooi dat dit schilderij in deze warboel de mogelijkheid biedt van het waarnemen van het schilderkunstig fenomeen dat die in olieverf getransformeerde spiegel daar rustgevend vlak ligt te wezen, dat die spiegel wel degelijk iets weergeeft dat zich in de buurt bevindt. De spiegel is hiermee een soort bewijs van ons bestaan, want in de allereenvoudigste rechtvaardiging daarvan immers twee maal zichtbaar. De scherven onderstrepen niet alleen de kwetsbaarheid van dit concept, maar doen zich ook invoelen als kans op verwonding.

Waarmee ook zichtbaar wordt dat, als het aankomt op schoonheidsbeleving, het niet alleen gaat om vrolijkheid en welvaart, maar juist meer om heimwee en verlies. Waarmee tenminste op één punt het rationeel onbeschrijfbare van schilderkunstig talent een beetje zichtbaar wordt.

read more
Broken Mirrors

contact

Elementenstraat 15
1014 AR Amsterdam
Nederland

T +1 30 (0)20 6230060
M 06 29039095

galerie@lievehemel.nl
www.lievehemel.nl