Cappiello Leonetto
( 9 april 1875)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM