Gerrit Benner
( 1897)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Galerie de Vis

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM