Bierge Roland
( 1922)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

drs. J.C. van Schaik

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM