AMSTERDAM - INTER-ANTIQUARIAAT MEFFERDT & DE JONGE

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge
Bernard Zweerskade 18
Te bezoeken op afspraak: +31 (0)20 664 08 41 / +31 (0)6 537 37 422 / interantiquariaat@chello.nl
www.inter-antiquariaat.nl

'Echte Winters', ijsgezichten uit de 17de-19de-eeuw. Prenten en tekeningen met winterse gezichten vol ijsvermaak - Open tijdens PAN in Perspectief
25 t/m 29 november
De winter ligt veel Nederlanders na aan het hart. De gedachte aan ijs en schaatsen alleen al doet het sneller slaan. Vroeger even goed als tegenwoordig. Dat maakt deze presentatie van maar liefst 43 ijsgezichten uit de 17de-19de eeuw duidelijk. Schaatsers jong en oud, kolfspelers, priksleetjes en rijk versierde arresleeën, vrolijke vrijages en valpartijen, koek-en-zopie aan de kant, maar ook houtvervoer, palingsteken en andere winterse activiteiten. Een grote variatie, die een onderhoudende en informatieve kijk geeft op het leven tijdens het koudste seizoen in vroeger eeuwen. Zeker in economisch mindere tijden zorgen zulke taferelen voor hartverwarmend kijkgenot. Deze expositie speelt in op de vraag naar houvast in onze onzekere tijden. Al eeuwen lang herkent men in ijsgezichten die goede oude tijd en wordt een brug geslagen naar een (ver)heerlijk(t) verleden.