Galerie Martin Mertens

Das weichende Geheimnis

description

Pius Fox (Berlin 1983 - )

Olieverf en eitempera op doek
40 x 30 cm
2021

Oil and egg tempera on canvas
40 x 30 cm
2021

Detail Description

Pius Fox (Berlin, 1983)De kunst van Fox beweegt zich tussen schilderen en tekenen. Zijn werk bevindt zich altijd in het spanningsveld tussen vorm en inhoud, representatief en abstract. Vaak verschijnen min of meer figuratief herkenbare ruimtelijke situaties, doorkijkjes zoals door deuren of ramen, of in het algemeen architectonische elementen. Steeds weer worden echter menselijke figuren of "stillevens" in zijn werk gemengd - een spiegeltje aan de muur, een paar boeken, een trap of een tafel. Figuratie, abstractie en verbeelding vermengen zich in zijn werk en vormen samen een eigen kosmos. Men merkt in zijn werk hoe enthousiast Fox de geschiedenis van de schilderkunst en de beeldende kunst in het algemeen onderzoekt en voor zichzelf bruikbaar maakt. De hele kunstgeschiedenis lijkt voor Fox een steeds nieuwe en gevarieerde inspiratiebron. Het is bijzonder verfrissend dat hij, ondanks alle historische echo's en zijn jonge leeftijd, heel consequent zijn verbazingwekkend zelfverzekerde en onafhankelijke signatuur heeft ontwikkeld.Fox's art moves between painting and drawing. His work is always in the area of tension between form and content, representational and abstract. Often appears more or less figuratively recognizable spatial situations, vistas such as through doors or windows, or generally architectural elements. Again and again, however, human figures or "still lifes" are mixed into his work - a small mirror on the wall, a few books, a staircase or a table. Figuration, abstraction and imagination mix in his work and together form their own cosmos. One notices in his work how enthusiastically Fox explores the history of painting and fine art in general and makes it useful for himself. The whole range of art history seems to be an ever new and varied source of inspiration for Fox. It is particularly refreshing that, despite all the historical echoes and his young age, he has very consistently developed his astonishingly confident and independent signature.

read more
Das weichende Geheimnis

contact

Linienstrasse 148
10115 Berlin
Germany

T +49.30.440.433.50

info@martinmertens.com
www.martinmertens.com