Galerie Martin Mertens

Feldhase

description

Simone Lucas (Neuss 1973 - )

Olieverf en gemengde techniek op doek
120 x 100 cm
2020

Oil and mixed media on canvas
120 x 100 cm
2020

Detail Description

Simone Lucas (Neuss, 1973)Simone Lucas wijdt haar schilderijen aan een nieuw representationalisme - in afwijking van de tijdelijk heersende hoofdstroom van abstractie in de postmoderne schilderkunst. Zij combineert expressionistische en surrealistische elementen, waarvan sommige abstract lijken, die in haar eigen uitdrukkingswijze samenkomen tot een "verbazingwekkend" Nieuw Realisme, waarin de kunstenares motieven uit wetenschap, religie en mystiek opneemt.

Een terugkerend, centraal thema is de interpretatie en betekenis van de vrouw in de moderne samenleving, de rol(mis)verstaan van de seksen en de zoektocht naar een oprechte houding in dit conflict, dat artistiek binnenstebuiten wordt gekeerd. Deze confrontatie vindt echter niet plaats met een "opgeheven wijsvinger", maar op een (zelf)ironische, bewust overdreven manier - en stelt daarmee op subversieve wijze de klassieke standpunten van een traditioneel feminisme ter discussie, dat steeds meer lijkt te lijken op een conservatief dogma en een wezenlijke verdere ontwikkeling lijkt af te wijzen.Simone Lucas dedicates her paintings to a new representationalism - in a departure from the temporarily prevailing mainstream of abstraction in postmodern painting. She combines expressionist and surrealist elements, some of which appear abstract, which come together in her own mode of expression to form an "astonishing" New Realism, in which the artist takes up motifs from science, religion and mysticism.

A recurring, central theme is the interpretation and significance of women in modern society, the role (mis)understanding of the sexes, and the search for a sincere attitude in this conflict, which is artistically turned inside out. This confrontation, however, does not take place with a "raised forefinger", but in a (self-)ironic, deliberately exaggerated way - and thereby subversively questions the classical positions of a traditional feminism, which seems to resemble more and more a conservative dogma and to reject a substantial further development.

read more
Feldhase

contact

Linienstrasse 148
10115 Berlin
Germany

T +49.30.440.433.50

info@martinmertens.com
www.martinmertens.com